top of page

Vill du lämna ditt fotavtryck på jorden? Men snälla inte koldioxidavtrycket!

I decennier har människor släppt ut kol varje minut. Eftersom vi bryr oss om jorden borde vi vara mer medvetna om den fara vi utsätter den för. Att värma, att transportera, att använda elektricitet och att laga mat orsakar ett koldioxidavtryck som inte precis är den typ av fotavtryck vi vill skapa. Koldioxidavtrycket är mängden av alla växthusgaser (CO2) i tonekvivalenter, inklusive koldioxid som släpps ut i atmosfären av våra aktiviteter och konsumtion i det dagliga livet.


Det finns två typer av koldioxidavtryck: direkt (primärt) och indirekt (sekundärt) koldioxidavtryck. Direkt koldioxidavtryck uppstår när vi gör något direkt som att laga mat och köra bil. Å andra sidan betyder indirekt koldioxidavtryck hela processen för en produkt från produktion till att varan försvinner.


Du kan kolla https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx för att beräkna ditt koldioxidavtryck.


Varför är koldioxidavtrycket så viktigt?

För vi dör!


Som vi alla vet växthusgaser och global uppvärmning påverkar varandra, växthusgaser (koldioxid, metan, kvävemonoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid) som frigörs med fossila bränslen som kol, olja och naturgas. De ackumulerade gaserna förhindrar att solens strålar reflekteras, vilket orsakar global uppvärmning och en ökning av jordens temperatur. Att minska koldioxidutsläppen, som ses som den främsta orsaken till växthuseffekten idag, med andra ord att minska koldioxidavtrycket tar första platsen i kampen mot klimatkrisen.
Här kommer hjälpen för att eliminera koldioxidavtrycket: koldioxidkredit
En koldioxidkredit är en generisk term för varje handelbart certifikat eller tillstånd som representerar rätten att släppa ut en bestämd mängd koldioxid eller motsvarande mängd olika växthusgaser.

I 2021 års nummer av Carbon Pricing Status and Trends Report, som publiceras årligen av Världsbanken, anges att det finns 64 koldioxidprissättningsmekanismer som implementerats globalt för att minska koldioxidutsläppen. Dessa mekanismer består av obligatoriska (som ETS, koldioxidskatt) och icke-obligatoriska (som frivilliga koldioxidmarknad) praxis.

Koldioxidkrediter är utsläppsminskningsenheter som används för att rapportera varje ton av CO2-ekvivalent minskning av växthusgaser som görs av en aktivitet som minskar utsläppen av växthusgaser. Dessa poäng kallas Verified Emission Reduction (VER). Definitionen av minskning av utsläpp av växthusgaser som representeras av dessa krediter, även känd som koldioxidkompensationscertifikat, görs för verksamhet med motsvarande kapacitet för utsläpp av växthusgaser.

Det är vad vi gör! Vi går över från icke-förnybar energi till förnybar energi. Vi överväger att skaffa ett certifikat som erbjuder koldioxidkrediter.

Om du vill vara en del av elimineringen av koldioxidavtryck och använda ren energi, kolla in våra produkter


Glöm inte att det är det enda fotavtryck vi vill lämna på jorden.
bottom of page