top of page

Från kust till hem: Hur tidvattenenergi kan hjälpa lokala samhällen

Visste du att tidvattenenergi är en ren och hållbar energikälla som kan gynna kustsamhällen på flera olika sätt?


Tidvattenenergi genereras av vattenrörelser som orsakas av månens och solens gravitation. När tidvattnet stiger och sjunker snurrar turbinerna, vilket genererar elektricitet. Tidvattenenergi är en förutsägbar kraftkälla, vilket gör den till ett pålitligt alternativ för samhällen som är beroende av elektricitet.


tidal energy turbines

Så vilka är fördelarna med tidvattenenergi för kustsamhällen?


Minskade koldioxidutsläpp: Tidvattenenergi är en ren energikälla som inte producerar växthusgaser. Detta kan hjälpa kustsamhällen att minska sitt koldioxidavtryck och bidra till att mildra klimatförändringarna.


Ekonomisk utveckling: Tidvattenenergiprojekt kan skapa arbetstillfällen inom konstruktion, tillverkning och drift av tidvattenenergianläggningar. Detta kan bidra till att stärka den lokala ekonomin och skapa nya möjligheter för företag och arbetstagare.


Hållbar utveckling: Tidvattenenergi är en hållbar energikälla som kan hjälpa kustsamhällen att minska sitt beroende av fossila bränslen. Detta kan bidra till att skydda miljön och säkerställa en ren och hälsosam framtid för kommande generationer.


Här är några exempel på framgångsrika tidvattenenergiprojekt som har gynnat kustsamhällen:


  • MeyGen Tidal Array är ett av världens största tidvattenenergiprojekt. Det ligger utanför Skottlands kust och började producera el 2016. Projektet har skapat hundratals arbetstillfällen och minskat koldioxidutsläppen med 100 000 ton per år.


  • Tidvattenkraftverket La Rance är världens första och största tidvattenkraftverk. Det ligger i Frankrike och har producerat el sedan 1966. Anläggningen har producerat över 20 miljarder kilowattimmar el, vilket har förhindrat utsläpp av över 10 miljoner ton koldioxid.


Världsomfattande potential för tidvatten (0,5 TW)

Infograph of tidal energy worldwide

Så vad tycker du? Är tidvattenenergi ett bra alternativ för kustsamhällen? Vi tror att den har stor potential att hjälpa oss att minska vårt beroende av fossila bränslen och bygga en renare och ljusare framtid. TESUP:s engagemang för lokala lösningar för förnybar energi stämmer perfekt överens med tidvattenenergins potential att gynna lokala ekonomier och främja hållbar utveckling.


bottom of page