top of page

Total energiproduktion från TESUP -produkter över hela världen

Har du någonsin undrat hur stor inverkan TESUP verkligen har på förnybar energiproduktion över hela världen? Undra inte mer! I detta blogginlägg kommer vi att checka in för att se hur mycket energi de tusentals TESUP -vindkraftverk genererar i sina respektive hem runt om i världen!


Totalt kan TESUP -turbiner producera 380000 Watt el under en viss sekund! Det uppgår till svindlande 3,8 MWh per timme, 90,9 MWh per dag och 33,2 GWh per år!


För att ge lite kontext till så stora siffror. Den mängden elektricitet kan driva Danmark med lite energi över! Det kan också användas för att möta elbehovet hos 12 296 genomsnittliga europeiska hushåll!


Hållbar kraftproduktion är viktigt för TESUP, vi vill jämföra mängden fossila bränslen som skulle behöva brännas för att generera denna kraft. Det skulle ta 3800 naturgasgeneratorer med en effekt på 1000kW för att hänga med i kraften som produceras av TESUP vindkraftverk. Dessa generatorer skulle behöva bränna 382 kubikmeter varje sekund naturgas för att köra med full kapacitet!


Genom att generera kraft med TESUP -produkter har våra kunder bidragit till att minska de globala utsläppen med 840,4 kg CO2 varje sekund! Om du tittar på detta värde under ett år skulle detta uppgå till 26 500 000 ton koldioxid! Ett imponerande antal faktiskt och det nämner inte ens minskningen av andra föroreningar!


#renewableenergy #emmisions #energygeneration #savetheplanet #alternativeenergy #windpower #climatechange #tesup #cleanplanet #cleanenergy #windenergy #greenenergy #windgenerator #cleanfuture #cleanair

bottom of page