top of page

TESUP vindkraftverk runt om i världen


Från de kallaste platserna på Nordpolen till Kaliforniens hetaste öknar, TESUP-vindkraftverk dyker upp över hela världen.


Den uppdaterade kartan över TESUP Wind Turbines skalning 2021

"Vad är nyttan med ett fint hus om du inte har en tolerabel planet att sätta det på." — Henry David Thoreau

TESUP-kunder installerar horisontella vindkraftverk på sina bakgårdar och driver enkelt ett litet företag eller ett hem. Å andra sidan använder ägare av TESUP Vertical Wind Turbines Atlas2.0 och AtlasX för att ladda batterier eller som reservkraft. Vindkraftverken kan anslutas till elnätet genom din elleverantör eller så kan de stå ensamma (off-grid). Våra kunder installerar dem på taket av ett hem där det finns en lämplig vindresurs.
Vindenergi är det snabbast växande sättet för elproduktion över hela planeten. Framför allt bidrar det till att göra vår planet grönare och ditt hem till en bekväm plats att bo i.

#tesup #elektronik #förnybar energi #grönenergi #alternativenergi #vindenergi #vindkraft #vindkraftverk #renenergi #renmiljö #elkraft #elektrisk generator #Atlas2.0 #AtlasX #Master940 #MasterX #Zeus3.0


bottom of page