top of page

TESUP, var kommer det ifrån? Vad betyder det?

Är det TE-SUP (Technology Supplier) eller något liknande?


Du är så klart bekant med TESUP och vad TESUP gör, en tillverkare av inhemska vindkraftverk som lokalt levererar över hela världen!


Men det som är mindre känt är ursprunget till företagets namn, det är uppenbarligen inte ett vanligt ord eller något du kanske känner igen.


Så var kommer inspirationen ifrån, kan du fråga dig? Vi måste se hela vägen tillbaka till bronsåldern och ett uråldrigt rike. Hettitiska imperiet, som sträckte sig från 1500 f.Kr. ~ 1100 f.Kr. var ett mäktigt imperium med många betydelsefulla bidrag till världskulturen och var närvarande i många mycket viktiga bronsåldershändelser


Hettiterna använde en hierarkisk pantheon av gudar eller gudar, liknande de mer populärt kända grekiska och romerska gudarna. Och högst upp i den hierarkin? Teshub eller Tešup himlens gud, åska, stormar och solsken.


Vilken bättre gud att representera ett företag som utnyttjar himlens kraft för att skapa makt!
bottom of page