top of page

TESUP stärker världen med 6 nya CSR-projekt

Som global ledare inom rena energiprodukter för hushåll har vi påbörjat en ambitiös och stärkande resa med vårt initiativ för företagens sociala ansvar (CSR). Vårt uppdrag är att göra ren energi tillgänglig och överkomlig för alla, oavsett plats eller inkomst. TESUPs vision är att se sina produkter för ren energi revolutionera hushåll över hela världen. För att förverkliga denna vision har vi tillkännagivit sex nya CSR-projekt, vart och ett inriktat på en socialt utsatt plats på varje kontinent. Dessa projekt kommer att tillhandahålla produkter för ren energi, inklusive flexibla solpaneler och vindturbiner, till samhällen med utmanande levnadsvillkor. Initiativet syftar till att höja levnadsstandard, hälsa, utbildning och inkomstmöjligheter för dessa samhällen, vilket för dem ett steg närmare hållbarhet och egenmakt.



En global vision för ren energi:


TESUP:s uppdrag grundar sig på övertygelsen att ren energi ska vara tillgänglig för alla. Vi ser framför oss en värld där alla hushåll drar nytta av våra produkter för ren energi, oavsett geografiska gränser. Genom att ge människor möjlighet att generera sin egen el vill vi främja hållbara levnadsvanor och bidra till en renare och grönare planet.


Projekt med ett syfte:


TESUPs CSR-initiativ kommer att lansera en rad projekt på sex kontinenter: Amerika, Afrika, Europa, Asien, Australien/Oceanien och Antarktis. Varje projekt kommer att fokusera på en plats som står inför social sårbarhet och extrema utmaningar. Genom att tillhandahålla produkter för ren energi, såsom flexibla solpaneler och vindkraftverk, syftar dessa projekt till att förbättra tillgången till grundläggande tjänster som sanitet, belysning, kylning och kommunikation. Den omvandling som dessa produkter medför kommer att förbättra levnadsvillkoren och öppna upp nya möjligheter för hälsa, utbildning och ekonomisk tillväxt i dessa samhällen.


Antal personer med och utan tillgång till elektricitet

Världen, 1998-2021



Lokalt samarbete för global påverkan:


TESUP förstår vikten av lokal expertis och engagemang för att säkerställa framgången för CSR-projekt. Vi kommer att samarbeta med lokala organisationer och myndigheter i varje region för att identifiera de mest förtjänta samhällena. Genom att samarbeta med etablerade enheter strävar vi efter att utöka dess räckvidd och positivt påverka så många liv som möjligt. Dessutom kommer mottagarna att få utbildning och fortlöpande stöd för att använda och underhålla produkterna för ren energi, vilket säkerställer en hållbar inverkan på lång sikt.


Ceará - Vägen dit:


Vårt första projekt pågår redan i Ceará, en delstat i den norra delen av Brasilien. Ceará är känt för sina utmanande levnadsförhållanden, med över hälften av landsbygdsbefolkningen som saknar tillgång till det offentliga vattendistributionsnätet. TESUP:s beslut att starta projektet här beror på regionens rikliga sol- och vindresurser som är perfekta för att utnyttja energi genom flexibla solpaneler och vindturbiner. Genom att ta rena energilösningar till Ceará strävar vi efter att ge dess befolkning möjlighet att generera sin egen el, vilket främjar en positiv krusningseffekt på deras livskvalitet.



Spridning av effekterna - resan framåt:


Medan vårt första projekt pågår i Ceará, förbereder vi oss för att tillkännage våra nästa projekt på andra kontinenter. Genom att kontinuerligt utöka CSR-initiativen hoppas vi kunna inspirera alla att hjälpas åt att skapa en värld där ren energi är tillgänglig för alla.


Stödja visionen:


TESUP uppmuntrar alla att vara en del av denna omvälvande rörelse. Besök vår webbplats om du vill veta mer om initiativet eller ge ditt stöd. Håll dig uppdaterad med inspirerande berättelser från projekten genom att prenumerera på TESUPs blogg och följa oss på Instagram och Facebook.


TESUPs CSR-initiativ är ett kraftfullt steg mot att stärka socialt utsatta samhällen med rena energilösningar. Genom att lysa upp liv över hela världen banar TESUP väg för en hållbar framtid, där ren energi är en grundläggande rättighet för alla. Gå hand i hand med TESUP i vårt uppdrag att göra världen till en bättre plats med ren energi!




bottom of page