top of page

TESUP har lansert et program for samfunnsansvar!

TESUP er helt sikker på at barn er vår fremtid!Og fra hvilket bidrag vi gir til deres utvikling, oppdragelse, om vi kan formulere verdibegrepet - de vil skape en slik fremtid.Derfor begynte TESUP å finansiere samfunnsansvar.Vi er klare til å gjøre reelle investeringer i å utdanne barn om viktigheten av fornybare energikilder.Vi har allerede sendt TESUP solcellepaneler til Vineyard School i England.Tross alt er det så viktig å vise barn i virkeligheten hva ren energi er og hvor kommer den fra.☀️🌪🔋


#tesup #renewablenergy #cleanenergy #greenenergy #socialresponsibility #windturbine #solarpanels #windgenerator #windpower #savetheplanet #climatechange #future #uk #usa #europe #uae #ukraine #turkey #southafrica #japanbottom of page