top of page

Hållbart flyg

Inom transportbranschen är det kommersiella flyget det största, snabbast växande och det mest allmänt förekommande och lättillgängliga. Under 2000-talet är det grundläggande att röra sig snabbt och snabbt. Vi tävlar i varje sekund av livet och försöker att inte hamna på efterkälken.

När du når ditt mål börjar du tänka på miljön. Jag önskar att det kunde vara prioritet från början. Men det är aldrig för sent att bli grön.


Nu ska vi koppla detta ämne, som vi startade från livet, till industriverksamheten. I århundraden har flera transportsätt funnits i våra liv, antingen som passagerartransport eller lasttransport. Vikten av låga koldioxidutsläpp har dock börjat uppmärksammas de senaste åren. Transportföretag agerar i denna fråga. Klimatförändringar och kris är stora drivkrafter för företag att verka med nollutsläpp. De började fundera på hur man kan använda fordon som är mindre skadliga för miljön genom att etablera FoU-avdelningar.

E-fraktplan har som mål att nå noll koldioxidutsläpp


Flygplan är det populäraste transportmedlet. Ett elektriskt flygplan drivs av el. Det är ett fristående nätverk av komponenter som genererar, överför, distribuerar, använder och lagrar elektrisk energi.


Logistik är en av de största källorna till koldioxidutsläpp. För ersättningen bygger logistikföretag sophanteringsanläggningar, solpanelssystem och elektriska leveransfordon från och med nu.


DHL som är det globala logistik- och internationella fraktföretaget Tesup samarbetar med investerar i ett helt elektriskt lastplan. https://www.dhl.com/global-en/home/press/press-archive/2021/dhl-express-shapes-future-for-sustainable-aviation-with-the-order-of-first-ever-all-electric-cargo-planes-from-eviation.html

DHL beställde 12 helelektriska Eviations Alice-fraktplan för att driva en utsläppsfri flotta.

Alice kan flygas av en enda pilot och kommer att bära 1 200 kilo. Den kommer att laddas på 30 minuter eller mindre per flygtimme och har en maximal räckvidd på upp till 815 kilometer.

https://www.eviation.co/aircraft/
Framtiden är nollutsläpp


Världens framtid är nollutsläpp och det är företag väl medvetna om. Elektrifiering av alla transporter och fordon är helt avgörande för en hållbar värld.


De elektriska lastplanen kommer att minska underhållskostnaderna och kommer att drivas av programvaran. Flygprestandan kommer att vara optimal effektiv.

Den rena framtiden


Tesup har en hållbar policy och grön affärsidé. Det är därför vi väljer de företag vi jobbar för därefter. Vi hoppas alla att alla inom en mycket nära framtid kommer att förstå logiken bakom hållbarhet och nollutsläppsvärlden. Till miljövänliga dagar...
bottom of page