top of page

En obestridlig verklighet: Polarskillnader och klimatkris

Visste du att uppvärmningen av Antarktis är tre gånger snabbare än det globala genomsnittet? Detta är en särskilt alarmerande trend, eftersom Antarktis är hem för det största istäcket på jorden. Om inlandsisen fortsätter att smälta i den här takten kan det bidra till en katastrofal höjning av havsnivån, vilket leder till att miljontals människor tvingas flytta och att kustsamhällen runt om i världen översvämmas.Stigande temperaturer på norra halvklotet

Det norra halvklotet har upplevt en stadig temperaturökning under de senaste decennierna. Denna uppvärmningstrend har kopplats till förstärkningen av växthuseffekten på grund av mänskliga aktiviteter som förbränning av fossila bränslen och avskogning. Som ett resultat av detta ser vi mer frekventa och intensiva värmeböljor, torka och skogsbränder, vilket påverkar ekosystem, jordbruk och människors hälsa.


De smältande polerna på södra halvklotet

Medan det norra halvklotet står inför skyhöga temperaturer smälter polarisarna snabbt på det södra halvklotet. De södra polarområdena är särskilt sårbara för effekterna av klimatförändringarna, och konsekvenserna av deras minskande istäcke är långtgående. Antarktis, världens största istäcke, rymmer omkring 90 procent av planetens is och 70 procent av dess sötvatten. Upplösningen av dessa kolossala ismassor bidrar till stigande havsnivåer, vilket utgör ett allvarligt hot mot lågt liggande kustsamhällen över hela världen. Förutom den mänskliga påverkan stör smältningen av ishyllorna i Antarktis den känsliga balansen i de marina ekosystemen, vilket ytterligare förvärrar den globala miljökrisen.


Temperaturerna stiger tre gånger snabbare än det globala genomsnittet

Den kanske mest alarmerande aspekten av klimatkrisen är den takt med vilken temperaturerna stiger i dessa polarområden. Studier visar att temperaturökningarna på södra halvklotet är tre gånger snabbare än det globala genomsnittet. Denna snabba uppvärmningstrend är en tydlig indikation på att vi bevittnar en miljökatastrof i vardande. Konsekvenserna av denna skillnad är allvarliga och långtgående. Konsekvenserna för globala vädermönster, havsströmmar och biologisk mångfald är oförutsägbara, vilket gör det ännu svårare att mildra den hotande katastrofen. Om vi inte vidtar omedelbara åtgärder kan skadorna på vår planets känsliga balans bli oåterkalleliga.


*Bilden nedan visar en jämförelse av isutbredningen 1991 och 2021
Effekter på människors liv

Effekterna av klimatförändringarna är inte begränsade till isolerade regioner, utan påverkar oss alla. I takt med att extrema väderhändelser blir allt vanligare riskerar samhällen runt om i världen sin säkerhet, livsmedelsförsörjning och försörjning. Katastrofer som orkaner, översvämningar och värmeböljor har blivit mer destruktiva, fördrivit miljontals människor och förvärrat socioekonomiska ojämlikheter.


Hitta lösningar med TESUP

Klimatförändringarna är ett faktum som vi ställs inför varje dag. Igår på eftermiddagen drabbades Lettland av en orkan samtidigt som solen sken och temperaturen var 35 grader. Det är verkligt och det händer. Vi kommer att kämpa mot det tillsammans! Agera med TESUP idag och börja generera ren energi med TESUP-produkter! Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för att ge individer och samhällen möjlighet att övergå till grönare energialternativ.

bottom of page