top of page

Det belgiske selskapet “Pasta della Mamma” er TESUP-bruker! Pasta og ren energi vil redde verden :)Pasta della Mamma, opprinnelig et lite pastaverksted opprettet i 1980 av en italiensk håndverker som er ivrig etter å levere restauranter i sin region, har vokst og har blitt en sentral aktør i pastasektoren, både i Belgia enn i utlandet.

Pasta della Mamma, et selskap som setter innovasjon i sentrum for strategien, tilbyr et komplett utvalg av pasta og derivater med en autentisk karakter.

I 2019 produserte Pasta della Mamma mer enn 3000 tonn, og vekstutsiktene for de kommende årene er ambisiøse.

Ikke uten en sentral aktør innen alternative energikilder - Tesup!


#tesup #elektronikk #energi #fornybarenergi #vindkraft #solkraft #ren #miljø #lagreplanet


bottom of page