top of page

Ansvarsfullt företagande på TESUP

I en tid då företagens sociala ansvar blir allt viktigare framstår TESUP som ett lysande exempel på ett företag som sätter samhällets och miljöns bästa i centrum för sina affärsmetoder. TESUPs engagemang för företagens sociala ansvar sträcker sig till olika initiativ runt om i världen, inklusive att ge hjälp i nödsituationer, stödja idrottsakademier och driva hållbarhetsprojekt i Afrika. Med fokus på hållbarhet, utbildning och innovation bidrar TESUP aktivt till en grönare och mer inkluderande framtid.Stöd till UNICEF: Hjälp i nödsituationer


TESUPs engagemang för företagens sociala ansvar sträcker sig längre än till utbildning i förnybar energi. Vi stöder aktivt UNICEF:s arbete i nödsituationer och humanitära sammanhang över hela världen. Med fokus på barn som är mest drabbade av konflikter och katastrofer strävar vi efter att ge livräddande stöd under och kriser. Genom att stödja UNICEF visar vi vårt engagemang för att hjälpa de mest utsatta barnen runt om i världen.


Stärka barns egenmakt: Utbildning och förnybar energi


Som TESUP inser vi att utbildning av barn om förnybar energi är avgörande för att forma deras värderingar och inspirera dem att göra hållbara val. Genom att finansiera projekt för socialt ansvar och tillhandahålla solpaneler till skolor som Vineyard School i England, erbjuder vi praktiska erfarenheter och visar barnen fördelarna med förnybar energi. Genom att investera i barns utbildning fostrar TESUP en generation som värdesätter och aktivt deltar i övergången till renare energikällor. Vi förstår också vikten av sport i utvecklingen av unga individer. Genom att stödja Kerem Gonlum Basketball Academy i London investerar TESUP i idrottens framtid och fostrar unga idrottares talanger. Genom detta partnerskap visar vi vårt engagemang för att stärka ungdomar och främja fysiskt och psykiskt välbefinnande genom sport.


Stöd till förnybar energi: Tillhandahåller vindkraftverk i jordbävningszoner


TESUP går längre än ekonomiska bidrag och utökar sitt stöd till områden som drabbats av naturkatastrofer. Genom att tillhandahålla vindturbiner till jordbävningszoner hjälper vi till att återställa energiinfrastrukturen och underlättar en grönare återhämtningsprocess. Detta initiativ visar vårt engagemang för att använda vår expertis inom förnybar energi för att hjälpa samhällen i nöd.


Initiativ för hållbarhet: Från produktion till förpackning


På TESUP tar vi ett helhetsgrepp om företagets hållbarhet inom den egna verksamheten. Vi strävar aktivt efter att minimera vår miljöpåverkan genom olika hållbara metoder. Vi undviker icke-återvinningsbara material i produktion och förpackning och väljer plywoodlådor istället för papperslådor. Detta val minskar inte bara avfallet utan ger också kunderna återanvändbara förvaringslösningar. Vårt beslut att digitalisera användarmanualer med hjälp av QR-koder minskar dessutom pappersförbrukningen och bidrar till kampen mot avskogning.


Intern medvetenhet om och åtgärder för hållbarhet


Vi förstår att företagsansvar börjar inifrån. Vi utbildar och uppmuntrar aktivt vår personal att tillämpa hållbara metoder i sina personliga och yrkesmässiga liv. Genom att främja hållbarhet som ett sätt att leva strävar vi efter att skapa en miljömedveten kultur bland våra anställda.


Grön verksamhet: Arbeta mot 100 % förnybar energi


Vi är fast beslutna att gå från ord till handling när det gäller förnybar energi. I slutet av 2024 planerar vi att bli 100 % oberoende och se till att våra verkstäder och verksamheter enbart drivs av gröna energikällor. Detta ambitiösa mål visar TESUP:s engagemang för att föregå med gott exempel och driva på övergången till ren energi.


TESUP:s engagemang för företagsansvar sätter en lovvärd standard för företag över hela världen. Genom vårt fokus på utbildning i förnybar energi, stöd till humanitära initiativ, hjälp i katastrofdrabbade områden och interna hållbarhetsrutiner visar TESUP sin beslutsamhet att ha en positiv inverkan på samhället och miljön. Genom att stärka barn, stödja hållbara projekt och driva innovation inom sektorn för förnybar energi spelar TESUP en avgörande roll för att forma en grönare och mer hållbar framtid för alla.

bottom of page