top of page

Hållbarhet genom ansvarsfullt företagande

TESUP

13 juni 2023

Vi skapar vågor med vårt orubbliga engagemang för ansvarsfullt företagande.

Vi utbildar barn om förnybara energikällor genom att finansiera projekt för socialt ansvarstagande och tillhandahålla solpaneler till skolor. Genom att erbjuda praktiska erfarenheter vill vi skapa en djup förståelse för vikten av ren energi hos nästa generation.


Dessutom ger vi UNICEF hjälp i nödsituationer och humanitära kriser, och prioriterar välbefinnandet hos barn som drabbats av konflikter och katastrofer. TESUPs stöd säkerställer att livräddande hjälp når de mest utsatta barnen och familjerna världen över.


Vårt engagemang sträcker sig till sport och ungdomsutveckling, med vår sponsring av Kerem Gonlum Basketball Academy i London. Genom att investera i unga idrottare visar vi vårt engagemang för att stärka framtida idrottsstjärnor och främja fysiskt och psykiskt välbefinnande genom idrott.


Men vi nöjer oss inte där, utan bidrar aktivt till hållbara projekt i Afrika genom att tillhandahålla vindkraftverk till avlägsna områden som behöver elektricitet.


Internt implementerar vi hållbara metoder genom att minimera icke återvinningsbart material, utbilda personalen i hållbarhet och sträva efter att enbart använda grön energi i slutet av 2024.


Med fokus på utbildning, stöd och hållbarhet bidrar vi aktivt till en ljusare och grönare framtid för alla.

bottom of page