top of page

Om TESUP SE

 

TESUP tillverkar vindkraftverk och flexibla solpaneler. Världens största tillverkare av vindkraftverk och flexibla solpaneler inom hushållsapparater.

 

  • Vi levererar varor till din tröskel med DHL eller UPS. Lätt att installera, QR-kod för att se installationsvideon finns på lådan.

  • Huvudkontoret ligger i London (byggnad 7, Chiswick Park); vi har olika fabriker, verkstäder, lokala lager och kontor.

  • Vi är verksamma i 30 länder med lokala lager, kontor och anställda.

  • Vår erfarenhet och kunskap från förnybar energi går tillbaka till 1974. Vi har varit involverade i olika vattenkraft-, vind- och solkraftverk med erfarenhet av mer än 1000 MW installerad kapacitet.

Uppdrag

Världen byggdes på icke förnybar energi men det är dags att byta till förnybar energi och snabbt. Det kan vara svårt att göra när de flesta förnybara energitekniker är dyra, men precis som en kameleont kan förändringen vara enkel