csr projects by TESUP

TESUP stärker världen med 6 nya CSR-projekt - Bringing Clean Energy

Som global ledare inom rena hushållsprodukter ger vi oss ut på en ambitiös och stärkande resa med vårt initiativ för företagens sociala ansvar (CSR). Vårt uppdrag är att göra ren energi tillgänglig och prisvärd för alla, oavsett var de befinner sig eller inkomst. TESUPs vision är att bevittna att dess rena energiprodukter revolutionerar hushåll över hela världen. För att förverkliga denna vision har vi annonserat sex nya CSR-projekt, vart och ett inriktat på en socialt utsatt plats på varje kontinent. Dessa projekt kommer att tillhandahålla rena energiprodukter, inklusive flexibla solpaneler och vindkraftverk, till samhällen som står inför utmanande levnadsförhållanden. Initiativet syftar till att höja levnadsstandard, hälsa, utbildning och inkomstmöjligheter för dessa samhällen, och föra dem ett steg närmare hållbarhet och bemyndigande.

En global vision för ren energi:

TESUP:s uppdrag har sin grund i tron ​​att ren energi ska vara tillgänglig för alla. Vi föreställer oss en värld där alla hushåll drar nytta av sina rena energiprodukter, oavsett geografiska gränser. Genom att ge människor möjlighet att generera sin el, strävar vi efter att främja hållbara levnadsmetoder och bidra till en renare, grönare planet.

Projekt med syfte:

TESUPs CSR-initiativ kommer att lansera en serie projekt på sex kontinenter: Amerika, Afrika, Europa, Asien, Australien/Oceanien och Antarktis. Varje projekt kommer att fokusera på en plats som står inför social utsatthet och extrema utmaningar. Genom att tillhandahålla rena energiprodukter, såsom flexibla solpaneler och vindkraftverk, syftar dessa projekt till att förbättra tillgången till grundläggande tjänster som sanitet, belysning, kylning och kommunikation. Den omvandling som dessa produkter åstadkommer kommer att förbättra levnadsvillkoren och öppna upp nya möjligheter för hälsa, utbildning och ekonomisk tillväxt i dessa samhällen.

Lokalt samarbete för global påverkan:

TESUP förstår vikten av lokal expertis och engagemang för att säkerställa framgången för CSR-projekt. Vi kommer att samarbeta med lokala organisationer och myndigheter i varje målregion för att identifiera de mest förtjänta samhällena. Genom att samarbeta med etablerade enheter strävar vi efter att utöka dess räckvidd och positivt påverka så många liv som möjligt. Dessutom kommer stödmottagarna att få utbildning och fortlöpande stöd för att använda och underhålla de rena energiprodukterna, vilket säkerställer hållbar påverkan på lång sikt.

Ceará - Lighting the Way:

Vårt första projekt är redan igång i Ceará, en delstat i norra Brasilien. Ceará är känt för sina utmanande levnadsförhållanden, med över hälften av landsbygdsbefolkningen som saknar tillgång till det allmänna vattendistributionsnätet. TESUP:s beslut att lansera projektet här kommer från regionens rikliga sol- och vindresurser som är perfekta för att utnyttja energi genom flexibla solpaneler och vindkraftverk. Genom att tillföra rena energilösningar till Ceará strävar vi efter att ge dess människor möjlighet att generera sin elektricitet, vilket främjar en positiv effekt på deras livskvalitet.

Spridning av inverkan – The Journey Ahead:

Medan vårt första projekt pågår i Ceará, förbereder vi oss för att tillkännage våra nästa projekt för andra kontinenter. Genom att ständigt utöka sina CSR-initiativ hoppas vi inspirera alla att samarbeta för att skapa en värld där ren energi är tillgänglig för alla.

Stödja visionen:

TESUP uppmuntrar alla att vara en del av denna transformativa rörelse. För att lära dig mer om initiativet eller utöka ditt stöd, besök vår hemsida. Håll dig uppdaterad med inspirerande berättelser från projekten genom att prenumerera på TESUPs blogg och följa oss på Instagram och Facebook.

TESUPs CSR-initiativ är ett kraftfullt steg mot att stärka socialt utsatta samhällen med rena energilösningar. Genom att lysa upp liv över hela världen banar TESUP vägen för en hållbar framtid, där ren energi är en grundläggande rättighet för alla. Gå ihop med TESUP i vårt uppdrag att göra världen till en bättre plats med ren energi!