magnum5 in finland

Tesup Magnum5 Wind Turbine finns i Finland

Finland är ett land beläget i norra Europa. Finland är utsatt för ett hårt klimat och ett av de nordligaste länderna.

Vintrarna i Finland varar omkring 100 dagar och snöar mestadels under slutet av november till april. I söder kan de hårdaste vinternätterna se temperaturerna sjunka till -30 °C, men i kustområden som Helsingfors är temperaturer under -30 °C sällsynta. Klimatsomrarna i södra Finland varar från ungefär slutet av maj till mitten av september, och i inlandet kan de varmaste dagarna i juli nå över 35 °C.

Energi i Finland

De viktigaste formerna av förnybar energi som används i Finland är bioenergi; bränslen från skogsindustrins sidoströmmar och andra träbaserade bränslen, vattenkraft, vindkraft och markvärme. Bioenergi genereras också från biologiskt nedbrytbart avfall och sidoströmmar från jordbruk och industriproduktion samt från kommunalt avfall. Solel har en växande roll, särskilt när energiproduktion på plats ersätter energi köpt från nätet.

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/finland-energy#:~:text=The%20most%20important%20forms%20of,production%20and%20from%20municipal%20waste.


2006 låg energimarknaden på cirka 90 terawattimmar och toppbehovet var cirka 15 gigawatt på vintern.

Från och med 2007 har Finland i stort sett de lägsta industriella elpriserna i de europeiska länderna.

År 2008 var förnybar energi hög med 31 % jämfört med EU-genomsnittet på 10,3 % i slutlig energiförbrukning.

 


Feedback från kunder

Eftermarknadstjänster kan vara den viktigaste komponenten för ett företag. När företaget får feedback från kunder innebär det att företaget kan utvärdera sig själv.

Vi får mycket feedback från våra kunder vilket gör att vi jobbar hårdare och hittar de bästa produkterna. Vi håller alltid kontakten med kunderna när de loggar in på vår hemsida fram till deras eftermarknadsresa.

Vänligen se kommentarerna från våra finska kunder. Tack för din feedback.

De beräknade fördelen de fick efter installationen av Magnum5 och resultaten var inte överraskande: deras förbrukning är cirka 500 kWh lägre!

Nu när vi har kommit fram till var och hur man ska placera Tesup 5 och vi har också gjort det. Jag kan berätta att nyttan vi beräknat verkligen kommer, vi jämförde förbrukningen förra årets september och årets september då Tesup varit uppkopplad i ca 3 veckor i september, ett stort mirakel, vår förbrukning är ca 500kwh lägre tack vare Tesup.

Din feedback gör oss starkare och mer framgångsrika!