Rising Energy Costs? Start selling your power!

Stigande energikostnader? Börja sälja din kraft!

Har du märkt en ökning av redan dyra elräkningar på sistone? Den främsta boven bakom denna ökning är en dramatisk ökning av elräkningarna, upp med så mycket som 50 % jämfört med förra året!

Denna ökning har tillskrivits många faktorer, med ökningar av naturgaspriser och förseningar till välbehövliga elproduktionsinfrastrukturprojekt över hela världen som driver problemen.

Men det här är inte bara dåliga nyheter, särskilt för TESUP-kunder. Eftersom elpriserna är högre, kommer all el du kan generera i ditt hem och sälja tillbaka till elnätet ge dig mer vinster än du vanligtvis kunde hoppas på!

Så dröj inte, få upp en TESUP-turbin och snurra på ditt tak för att dra fördel av dessa höga elpriser, vilket minskar din turbins avkastning på investeringstiden. Undvik att spendera extra pengar på din el med nuvarande höga priser genom att generera din egen!

Är du osäker på vilken turbin du ska använda eller var den ska installeras? Låt inte detta hindra dig från att installera en turbin! TESUP kan förse dig med en arkitektonisk virtuell tjänst. Om du förser TESUP med bilder på din fastighet kan TESUPs ingenjörer rekommendera vilken typ av turbin som ska installeras och var.

Om du vill ha mer information om denna tjänst, följ länken nedan!