renewable energy lectures

Låt oss träffas i våra föreläsningar om förnybar energi för att lära oss alla detaljer!

Eftersom vi fått bra feedback från våra kunder kommer vi att fortsätta dela vår kunskap med hundratals kunder!

Du kan gå med Amanda, vår framgångsrika föreläsare, på dessa kostnadsfria kurser.


I dessa föreläsningar kommer det att finnas grundläggande information om produkterna såsom installation, typer av vindkraftverk de behöver och hur mycket el de kan generera med dessa system. Dessutom kan du lära dig mer om Tesup flexibla solpaneler och deras anslutningar.

Modul 1: Typer av vindturbiner

 • Typer av vindkraftverk

 • Hur fungerar det?

 • Horisontella vindkraftverk

 • Vertikala vindkraftverk

 • Vilken ska jag välja för mitt hem?

Modul 2: Flexibla solpaneler

 • Översikt över solpaneler

 • Hur fungerar det?

 • Tesup flexibla solpaneler

 • På Grid solsystem

 • Off Grid solsystem

 • Hybrid solsystem

Modul 3: On Grid, Off Grid-anslutningar och Hybrid-anslutningar

 • På Grid vindsystem

 • Off Grid vindsystem

 • Hybrid vindsystem

 • Blandade systemanslutningar (vind + sol)

 • Kompatibilitet med befintliga system

Modul 4: Montering, installation och beräkning av energiproduktionsuppskattning

 • hopsättning

 • Installation

 • Serie- och parallellkoppling

 • Genomsnittlig vindhastighet

 • Och beräkning av energiproduktionsuppskattning


Du kan få ett certifikat efter att ha gått alla 4 modulerna vilket är varje torsdag. Om du inte registrerar dig ännu kan du registrera dig med länken nedan så kan du vara expert på förnybar energi också!