on grid diagram

Integrera en vindturbin med värmepump

Vintern har kommit, vädret är kallt och vi vill känna oss varma. De som bryr sig om ren energi letar efter alternativ att använda sina värmepumpar. Förnybara energikällor är populära och tillgängliga nyligen. Människor använder ren energi för att generera sin hushållsel och värma sina hem, särskilt på vintern.


Denna del är tydlig. Låt oss nu titta på hur du kopplar din värmepump till ett vindkraftverk.


Det är faktiskt ganska lätt! Inga ytterligare anslutningar eller modifieringar krävs för värmepumpen. Effekten kan ökas för hybridsystemet genom att integrera vindkraftssystemet i kraftledningen som matas av solpaneler. Anslutningar bör göras till lastledningen, på samma sätt som de andra systemen.


När du behöver en separat anslutning till värmepumpen måste i vindturbinsystemet värmepumpen kopplas direkt till växelriktarens utgång. På så sätt överförs all producerad energi till värmepumpen.


Det finns två alternativ för att ansluta värmepumpen.


Om vi ​​visar hur du ansluter vindturbinen till systemet med ett diagram;


Om vindkraftverk är anslutna ON-GRID


Vindkraftverk > Laddningsregulator > Växelriktare > Huvudnät


Du kan ansluta den till elnätet.Off-grid: WT > CC > Batteri (tillval) > Batteriväxelriktare > Värmepump


Du kan antingen använda batteriet eller inte, det är valfritt.
Vindkraftverk genererar alternativström och du behöver en laddningsregulator. Laddningsregulatorn omvandlar alternativström till likström och styr batteri- och växelriktarladdningen efter justering. Spänningen kan justeras via potentiometern på Charge Controller. Det finns keramiskt motstånd på laddningsregulatorn. Elen som kommer från kablarna förbrukas i motstånd. Att använda keramik gör laddningsregulatorn mer kvalitet.
Angående dina frågor om att integrera ett vindkraftverk med en värmepump, skicka gärna ditt värmepumpdatablad till vår försäljningsavdelning så kan de ge ytterligare hjälp.


Njut av din rena el under kalla vintrar!