tidal energy

Från kust till hem: Hur tidvattenenergi kan hjälpa lokala samhällen

Visste du att tidvattenenergi är en ren och hållbar kraftkälla som kan gynna kustsamhällen på flera sätt?

Tidvattenenergi genereras av vattenrörelser som orsakas av månens och solens gravitationskraft. När tidvattnet stiger och faller vänds turbiner, vilket genererar elektricitet. Tidvattenenergi är en förutsägbar kraftkälla, vilket gör den till ett pålitligt alternativ för samhällen som är beroende av el.

Så, vilka är fördelarna med tidvattenenergi för kustsamhällen?

Minskade koldioxidutsläpp: Tidvattenenergi är en ren energikälla som inte producerar växthusgaser. Detta kan hjälpa kustsamhällen att minska sitt koldioxidavtryck och bidra till att mildra klimatförändringarna.

Ekonomisk utveckling: Tidvattenenergiprojekt kan skapa jobb inom konstruktion, tillverkning och drift av tidvattenenergianläggningar. Detta kan bidra till att stärka den lokala ekonomin och skapa nya möjligheter för företag och arbetstagare.

Hållbar utveckling: Tidvattenenergi är en hållbar energikälla som kan hjälpa kustsamhällen att minska sitt beroende av fossila bränslen. Detta kan bidra till att skydda miljön och säkerställa en ren och hälsosam framtid för framtida generationer.

Här är några exempel på framgångsrika tidvattenenergiprojekt som har gynnat kustsamhällen:

  • MeyGen Tidal Array är ett av världens största tidvattenenergiprojekt. Det ligger utanför Skottlands kust och började producera el 2016. Projektet har skapat hundratals jobb och har minskat koldioxidutsläppen med 100 000 ton per år.

  • La Rance Tidal Power Plant är världens första och största tidvattenkraftverk. Den ligger i Frankrike och har genererat el sedan 1966. Anläggningen har producerat över 20 miljarder kilowattimmar el, vilket har förhindrat utsläpp av över 10 miljoner ton koldioxid.

Infograf över tidvattenenergi över hela världen

Så vad tycker du? Är tidvattenenergi ett bra alternativ för kustsamhällen? Vi tror att det har stor potential att hjälpa oss att minska vårt beroende av fossila bränslen och bygga en renare och ljusare framtid. TESUP:s engagemang för lokaliserade lösningar för förnybar energi är perfekt i linje med tidvattenenergins potential för att gynna lokala ekonomier och främja hållbar utveckling.