Corporate Responsibility at TESUP

Företagsansvar på TESUP

I en tid där företagens sociala ansvar blir allt viktigare, framstår TESUP som ett lysande exempel på ett företag som sätter förbättringen av samhället och miljön i centrum för sina affärsmetoder. TESUPs engagemang för företagens sociala ansvar sträcker sig till olika initiativ runt om i världen, inklusive att ge hjälp under nödsituationer, stödja idrottsakademier och driva hållbarhetsprojekt i Afrika. Med fokus på hållbarhet, utbildning och innovation bidrar TESUP aktivt till en grönare och mer inkluderande framtid.

Stödja UNICEF: Aid in Emergency

TESUPs engagemang för företagens sociala ansvar sträcker sig bortom utbildning i förnybar energi. Vi stödjer aktivt UNICEFs arbete i nödsituationer och humanitära sammanhang världen över. Med fokus på barn som är mest drabbade av konflikter och katastrofer, strävar vi efter att ge livräddande stöd under och kriser. Genom att stödja UNICEF visar vi vårt engagemang för att hjälpa de mest utsatta barnen runt om i världen.

Att stärka barn: utbildning och förnybar energi

Som TESUP inser vi att det är avgörande att utbilda barn om förnybar energi för att forma deras värderingar och inspirera dem att göra hållbara val. Genom att finansiera projekt för socialt ansvar och tillhandahålla solpaneler till skolor som Vineyard School i England, erbjuder vi praktiska upplevelser och visar barn fördelarna med förnybar energi. Genom att investera i utbildning av barn fostrar TESUP en generation som värdesätter och aktivt deltar i övergången till renare energikällor. Vi förstår också idrottens betydelse för unga individers utveckling. Genom att stödja Kerem Gonlum Basketball Academy i London, investerar TESUP i framtidens sport och vårdar talangerna hos unga idrottare. Genom detta partnerskap visar vi vårt engagemang för att stärka ungdomar och främja fysiskt och mentalt välbefinnande genom sport.

Stöd för förnybar energi: Tillhandahållande av vindkraftverk i jordbävningszoner

TESUP går längre än ekonomiska bidrag och utökar stödet till områden som drabbats av naturkatastrofer. Genom att tillhandahålla vindkraftverk till jordbävningszoner hjälper vi till med återställandet av energiinfrastrukturen och underlättar en grönare återhämtningsprocess. Detta initiativ visar vårt engagemang för att använda sin expertis inom förnybar energi för att hjälpa samhällen i nöd.

Hållbarhetsinitiativ: Från produktion till förpackning

På TESUP har vi ett övergripande synsätt på företagens hållbarhet inom den egna verksamheten. Vi strävar aktivt efter att minimera vår miljöpåverkan genom olika hållbara metoder. Vi undviker icke-återvinningsbara material i sin produktion och förpackning, och väljer plywoodlådor istället för papperslådor. Detta val minskar inte bara avfallet utan ger också kunderna återanvändbara lagringslösningar. Dessutom minskar vårt beslut att digitalisera användarmanualer genom QR-koder pappersförbrukningen och bidrar till kampen mot avskogning.

Intern medvetenhet om hållbarhet och åtgärder

Vi förstår att företag börjar inifrån. Vi utbildar och uppmuntrar aktivt vår personal att ta till sig hållbara metoder i sina personliga och professionella liv. Genom att främja hållbarhet som ett sätt att leva strävar vi efter att skapa en miljömedveten kultur bland våra anställda.

Grön verksamhet: Arbetar mot 100 % förnybar energi

Vi är engagerade i att gå på tal när det gäller förnybar energi. I slutet av 2024 planerar vi att bli 100 % oberoende och säkerställa att våra verkstäder och verksamheter drivs enbart av gröna energikällor. Detta ambitiösa mål visar TESUPs engagemang för att föregå med gott exempel och driva på övergången till ren energi.

TESUPs engagemang för företagsansvar sätter en berömvärd standard för företag över hela världen. Genom vårt fokus på utbildning i förnybar energi, stöd till humanitära initiativ, bistånd i katastrofdrabbade områden och interna hållbarhetspraxis, visar TESUP sin beslutsamhet att ha en positiv inverkan på samhället och miljön. Genom att stärka barn, stödja hållbara projekt och driva innovation inom sektorn för förnybar energi, spelar TESUP en avgörande roll i att forma en grönare, mer hållbar framtid för alla.